Södertälje tar strid mot brottslighet

1:40 min

Nu ska Södertälje kommun ta fram en handlingsplan för att bekämpa den organiserade brottsligheten mot välfärdssystemet.


Roger Svanborg som är kommunstrateg och projektledare har sin uppfattning om hur det ska gå till.

– Vi samarbetar med aktörer på nationell nivå, andra myndigheter och andra kommuner på hur vi tillsammans ska kunna jobba med det här. Det är viktigt med samarbete. Nätverk ska bekämpas med nätverk.

Uppdraget går ut på att förbättra kommunens rutiner och kontroller för att minska risken för missbruk och fusk inom kommunens verksamhet genom att ta fram en handlingsplan som ska lämnas in i december månad till kommunstyrelsen.

Södertälje kommun är den första kommunen i landet med ett sådant här projekt. Det har redan uppmärksammats av andra kommuner och från  myndigheter som ser att det här problemet är utbrett i landet.

Det finns stora problem med den nya brottsligheten mot välfärdssystemet, säger Roger Svanborg på Södertälje kommun.

– Förekommer det fusk mot kommunen och andra myndigheter urholkas ju tilliten till systemet i Sverige när det gäller att betala skatt och få valuta för pengar vi betalar in. Vi har inte råd med det här dränaget, där kriminella använder systemen för att sko sig och ha det som en basinkomst.

Analyser från både polisen och Brottsförebyggande rådet visar att det finns personer inom de olika utsatta myndigheterna samt andra instanser som är inblandade i brotten och agerar medhjälpare till de kriminella. Kommunen kommer att vidta direkta rättsliga åtgärder om det visar sig vara så i de fall som utreds i Södertälje.

Roger Svanborg hoppas även på nationella lagändringar.

– Vi kommer påverka nationella lagstiftningar genom att uppmärksamma lagstiftare på behovet av att till exempel ändra sekretesslagstiftningen. Det är exempel på sånt som vi kommer att ta tag i.