E-colibakterier i vattnet i Närtuna

Skolan i Närtuna i Norrtälje kommun har drabbats av problem med dricksvattnet. Efter laboratorieanalys står det nu klart att det rör sig om en förhöjd halt av e-colibakterier från den egna brunnen.

I lokalerna bedrivs inte längre någon skolverksamhet - däremot förskola samt asylboende. Tillsvidare måste allt vatten som ska drickas kokas först.

För att lösa problemet, som sannolikt beror på ymnigt regnande, har brunnen och tanken klorerats. Under veckan kommer även ett så kallad UV-filter att installeras.