Lokalbrist gör livet svårt för kvinnliga företagare

1:50 min

I Husby i norra Järva vill många kvinnor starta affärsverksamheter i centrum. Men det saknas lokaler. Lösningen kan enligt centrumägaren, Svenska bostäder, vara mobila handelslådor.

P4 Stockholm har träffat kvinnor från Somaliska Kvinnoföreningen i Husby som ser många affärsmöjligheter och som nu hoppas på fler lokaler när Husby centrum renoveras.

– Vi vill göra något bra som bidrar till samhället och vi har många bra idéer, säger föreningens ordförande Salada Hassan.

Hon och tre andra föreningsmedlemmar sitter hopträngda i den soffa de tvingas hålla sina möten i. 

Men Hawa Ali säger att den stora bristen på affärslokaler i Husby gör det nästintill omöjligt att starta eget.

– Det skulle skapa flera jobb för kvinnor och för unga som varit sysslolösa i det här området vilket varit problematiskt för samhället. Det är inte omöjligt att åstadkomma, men det är ändå det på grund av lokalbristen i Husby, säger hon.

Svenska bostäder som äger Husby Centrum jobbar efter en feministisk stadsplanering när centrumet nu renoveras. Arbetena ska vara avslutade till år 2020.

Ambitionen är att handeln i centrum ska bli mer jämställd genom att kvinnliga affärsägare får företräde till lokaler om affärsplanen håller.

Men eftersom Svenska bostäder inte kan garantera lediga lokaler tittar man nu på alternativa lösningar.

– Mobila handelslådor som man skulle kunna hyra under en begränsad tid. Det skulle kunna skapa synergier för alla parter. Dels för kvinnorna som slipper ta på sig dyra lokalhyror, men också för Husby centrum som får en större bredd i sin verksamhet, säger Helen Larsson, kommunikatör vid Svenska bostäder.