Miljoner till kampen mot giftiga båtbottenfärger

Giftiga båtbottenfärger är ett stort problem för Östersjöns hälsa. Havs- och vattenmyndigheten HaV har nu avsatt nästan 3,5 miljoner kronor till projekt för att få bort de farliga biocidfärgerna.

I projektet Ren båtbotten utan gift 2.0 deltar bland andra Skärgårdsstiftelsen, Stockholms universitet och Svenska Kryssarklubben.

- Vi behöver minska användningen av giftiga båtbottenfärger. De innehåller metaller och svårnerbrytbara föreningar som läcker ut i vattnet och som kan skada både djur och växter, bland annat kan de störa fiskars reproduktion. Det är också ämnen som stannar väldigt länge i miljön och kan ställa till skada under lång tid, säger Frida Åberg på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Arbetet ska pågå fram till hösten 2017.