Fördelning av nyanlända klar

Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en fördelning av hur många nyanlända varje kommun i länet ska ta emot under nästa år.

Fördelningen gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna en bostad.

Det är en stor ökning i så gott som alla kommuner.

Totalt kommer över 6500 personer fördelas ut i länet, vilket är tre gånger fler än i år.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot bygger bland annat på befolkningens storlek och hur många nyanlända kommunen tidigare har tagit emot.  

Flest nyandlända hamnar i Stockholms kommun, följt av Nacka och Huddinge.