Budgetdebatt: Oenighet om bostäder

1:19 min

På budgetdebattens sista dag i Stockholms stadshus, har bostadsbristen varit i fokus. Men det finns det stora skillnader mellan blocken i hur man vill förändra situationen.

Alla partier är överens om att det råder en påtaglig brist på bostäder, men hur det ska lösas är en annan femma. Ann-Margarethe Livh är vänsterpartistiskt bostadborgarråd,

- Det är skillnader i bostadspolitiken, med oss blir allmännyttan starkare och hyresrätterna fler och vi jobbar för att sänka priserna.

Den rödgröna majoriten kommer att ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att bygga fler lägenheter.

Även den borgerliga sidan vill bygga mer, men menar även att en friare hyressättning kan öka tillgången på lägenheter.

Och för att få fler bostäder på en begränsad yta menar miljöpartiet att små lägenheter ska prioriteras.

Feministiskt initiativ anser att fler hyreslägenheter är en viktig fråga ur ett kvinnoperspektiv, säger Malin Ericsson (FI). 

- En jämställd stadsplanering måste också ta hänsyn till att kvinnor typiskt sätt har lägre inkomster, mer osäkra arbetsvillkor än män och därför inte har råd att köpa bostadsrätt. Därför är hyresrätter en mycket akut fråga i en stad med bostadsbrist.