"Husby behöver aktivitetshus för kvinnor"

1:11 min

Husby saknar meningsfulla och stärkande aktiviteter för kvinnor. Det säger debattören och föreningskvinnan Zeliha Dagli.

Hon lägger därför fram förslaget om ett aktivitetshus för kvinnor i Husby på nästa veckas nämndmöte i Rinkeby-Kista stadsdel. 

Zeliha Dagli menar att kvinnornas roll behöver stärkas för att området ska bli tryggare.