Södertälje kommun negativ till Mälarprojektet

1:37 min

När Södertälje kanal och farled genom Mälaren ska byggas ut kommer centrala Södertälje påverkas under de närmaste fem åren.

Kommunledningen ser bara nackdelar med projektet och är besvikna att miljödomstolen inte tagit hänsyn till deras överklagan. Linda Lövkvist är processledare på Södertälje city samverkan.

– Sjöfartsverkets projekt är inget projekt som kommunen har önskat, så vi har ju i princip alltid varit och är fortfarande negativa till i själva botten till projektet.

– Det är ju ett politiskt beslut som har tagits ovanför våra politiker att satsa på det här och sen har ju också en av Sveriges domstolar beslutat att dom får genomföra det.

– Vi överklagade delar av domstolens beslut men fick inget gehör.

Det största problemet som kommunen ser och som man har överklagat är effekterna som uppstår under tiden att projektet genomförs. Det kommer att ha stor påverkan på dom som är boendes längs kanalen som kommer att få stå ut med mycket buller till exempel.

En annan oro är hur hanteringen av giftiga massor som ligger på botten runt om Södertälje ska gå till och om det kan göra att det kommer sprida sig gifter som kommer att gå ut i Mälaren.

Peter Jonsson projektledare på Sjöfartsverket svara så här på hur boende kommer att påverkas och om det går att garantera att det inte kommer spridas gifter.

– Det vi kommer att göra här i kanalen och runt om kring slussen kommer ju att märkas naturligtvis, det kommer att vara viss buller kring vår verksamhet men vi kommer att anpassa produktionen så mycket som det går för att inte störa så mycket.

– Det är ju svårt att säga lokalt när man gräver precis runt där maskinen står om det grumlar upp lite grann men hela processen kommer ju att mätas och kontrolleras väldigt noggrant.

– Nej jag ser inga problem och vi har ju fått en miljödom på hela processen som jag beskriver den, så jag ser ingen anledning till att oroa sig.