Terrorforskare om frisläppandet av 22-åringen

1:14 min

Hans Brun, terrorforskare vid King's college i London, säger att frigivandet av 22-åringen är ett tecken på att rättsväsendet fungerar trots all oro i samhället, och alltså i grunden något positivt.

– Det finns både goda och dåliga nyheter. De goda nyheterna är att rättssystemet och den juridiska apparaten fungerar. Man har fattat ett beslut från en juridisk bedömning och inte utifrån vad samhällsläget och oron. Det är bra det är viktigt att de principerna upprätthålls, säger Hans Brun till Ekot.

– Den dåliga nyheten är att hotbilden rimligtvis måste kvarstå, vilket innebär att de personer som har föranlett hotbildshöjningen fortfarande är på fri fot.

Vad betyder det här för männskors förtroende för Säpo?

–Jag tror inte att det påverkar förtroendet över huvudtaget. Jag tror att de flesta förstår att det här är ett komplicerat arbete.

Vad innebär den förhöjda säkerhetsnivån på längre sikt?

– Förhoppningsvis kan man sänka den så snabbt som möjligt. Men det måste polisen bedöma.