Försöka att hämta sopor med båt blir permanent

Renhållningsbåten i Stockholm blir permanent. Hittills har båten på försök trafikerat Stockholms vatten och gett hushållen möjlighet att lämna avfall - och försöket har slagit så väl ut att Renhållningsnämnden beslutat att båten ska vara kvar.

Nämnden har också beslutat bygga en återvinningscentral inne i Vanadisberget i centrala Stockholm, där boende ska kunna lämna grovsopor, elektronikavfall och miljöfarligt avfall.