Kollektivtrafiken stilla i 2 minuter

Idag klockan 12 hölls en nationell manifestation mot det hot och våld som drabbar personal inom kollektivtrafiken. I Stockholm innebar manifestationen att all kollektivtrafik stod stilla i två minuter.

Manifestationen skedde i samförstånd med arbetsgivarna.

Många av kollektivtrafikens anställda tillhör fackförbundet Seko som bland annat vill ha fler vakter och fler övervakningskameror i tunnelbanan, på pendeltåg och bussar. 

- Konduktörer och bussförare får idag gå omkring med för mycket kontanter på sig och det leder naturligtvis till en uppenbar rånrisk, säger Ulf Brandt vice ordförande för Seko Stockholm till Radio Stockholm.

Seko anser också att det måste bli tydligare vem som ansvarar för olika delar av säkerhetsarbetet inom kollektivtrafiken.