Årstabron renoveras

Gamla Årstabron måste renoveras. Arbetena innebär att bron måste stängas av för trafik från juli till december i år. Upprustningen av bron görs i samråd med riksantikvarieämbetet.

Bland annat ska dräneringssystemet i bron åtgärdas, skadade betongytor snyggas upp och förses med klotterskydd. Dessutom ska lyfttornen rustas upp och fundamenten till stålbron förstärkas.