Pensionärer kritiska till mindre hemtjänst

1:37 min

Stressad personal och mindre fysisk och social aktivitet för de gamla. Det menar flera pensionärsorganisationer i Sollentuna blir följden när kommunen genomför en rad besparingar inom äldrevården. 

– Det är ren katastrof. Det här kommer att drabba de äldre, och jag vet inte hur hemtjänstföretagen ska klara av det här när de får sådana sänkningar. Det blir ju nästan omöjligt att klara av verksamheten, säger Stig Nyman, ordförande för PRO i Sollentuna.

Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna räknar med ett underskott på drygt 20 miljoner kronor vid årets slut, och för att på ekonomin att gå ihop på sikt genomför man nu en rad förändringar inom äldrevården. Bland annat kortar man ner tiderna för flera insatser inom hemtjänsten.

Tiden för tvätt minskas med 30 procent och den tid som personalen har för att handla och servera mat hos de äldre halveras. Även tiden för social och fysisk aktivitet för de gamla halveras, från upp till sex timmar per vecka till max tre timmar. 

Det är alldeles för lite, det borde vara en timme varje dag. Då kanske man kan behålla den fysiska aktiviteten hos de äldre.

Enligt Anna-Lena Johansson (L), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna, är minskningen av tiderna inte bara en besparingsåtgärd. Det handlar också om att man ska fokusera mer på den äldres behov i biståndsbedömningarna, och att det inte alltid kommer att bli tal om kortare besök av hemtjänsten.

– Det här är riktlinjer som biståndshandläggarna har att förhålla sig till, sedan gör man alltid en individuell bedömning tillsammans med den det berör om hur mycket insatser man behöver, säger hon.

Hur ser du på att folk som har hemtjänst, och kanske redan är ensamma, nu får ännu mindre kontakt med andra människor?

– Några kommer säker att uppleva det så. Men de som har stora behov kommer fortfarande att få sina hemtjänsttider, säger Anna-Lena Johansson.