Stockholm får mobil klinik för EU-migranter

4:56 min

Många av Sveriges papperslösa och EU-medborgare söker inte vård på grund av språkförbistring, okunskap och rädsla. I september får Stockholm sin första mobila klinik.

Människorättsorganisationen Läkare i världen, som sedan tidigare har en klinik i Ropsten, har under sommaren startat en mobil klinik i Malmö. Under hösten utökas verksamheten till Stockholm, Uppsala, Lund och Kristianstad, berättar generalsekreterare Elliot Wieslander.

– De som behöver vård allra mest har svårast att ta sig hit. Med de mobila klinikerna kan vi nå ut med information om var vi finns och uppmana de som behöver vård att verkligen uppsöka vård, säger Elliot Wieslander.

I september ska människorättsorganisationen Läkare i världens mobila kliniker börja rulla i både Stockholm, Uppsala och Malmö.

Syftet är att läkare och sjuksköterskor, tillsammans med tolkar, ska kunna erbjuda enklare sjukvård till papperslösa och EU-migranter som har svårt att hitta rätt i vården.

Projektet kommer vara ett samarbete med lokala organisationer som är engagerade i frågan, och man kommer besöka platser där många EU-migranter och papperslösa vistas.

Enligt Elliot Wieslander är en uppsökande verksamhet som de mobila klinikerna ett sätt att göra vården mer tillgänglig:

– Vi har ett vårdsystem som inte är helt lätt att navigera i, speciellt inte om man inte kan läsa. Språket är ett annat problem och det kan vara svårt att hitta tolkar eftersom tolksituationen är ansträngd inom den svenska vården överlag, säger Elliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen.

På Läkare i världens klinik i Ropsten träffar jag Grafian Civraru från Rumänien.

Han tycker att mobila kliniker är en bra idé eftersom man når ut.

Många vet inte ens att Läkare världens klinik finns och hur ska man kunna fråga om vägen om man inte kan språket, undrar han.

– Det finns många som inte vet om att Läkare i världens klinik finns. Det är inte så lätt att ta sig runt och fråga efter vägen om man inte kan språket eller är analfabet, de flesta av oss är analfabeter, säger Grafian Civraru.