Nytt bostadskvarter i Tumba Skog

1:13 min

Botkyrka planerar nya bostäder i skogsområdet Tumba Skog. Drygt 500 bostäder ska det bli enligt förslaget, som nu skickas ut på samråd.

Botkyrka kommun planerar 4000 bostäder de närmaste åren, och 550 av dem planeras i Tumba Skog nära järnvägen och den befintliga bebyggelsen i Tumba.

– Vi har ju generellt en bostadsbrist i hela länet och i stora delar av landet, och inte minst i vår kommun så är det många som har svårt att hitta en bostad och får stå i kö allt längre så det är välkommet med nya bostäder, säger Jimmy Baker (M), andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt förslaget byggs de nya bostäderna i flera olika typer av hus, från radhus till sju våningar höga punkthus.

Förslaget till detaljplan antogs av Samhällsbyggnadsnämnden häromdagen, och skickas nu ut på samråd. Då kan Botkyrkabor lämna in synpunkter på planerna. Jimmy Baker (M) räknar med att det blir en del protester, men hoppas ändå på byggstart 2018.

– Det här området ligger ju så till att det är relativt nära till Tumba Centrum och pendeltåget, och det ligger i anslutning till ett befintligt bostadsområde. Men det blir ju inte så att vi förvandlar hela Tumba Skog till asfalt och betong utan två tredjedelar av den här ytan, av naturen, kommer att vara kvar.