Behandlingshem för barn med DAMP kritiseras

Länsstyrelsen i Stockholms län riktar allvarlig kritik mot ett behandlingshem i Gottröra. Där vårdas barn med koncentrationssvårigheter som DAMP och ADHD, skriver Norrtelje tidning.

Enligt Länsstyrelsen brister vårdhemmet i kvalité och säkerhet på tolv punkter. Behandlingshemmet i Gottröra har nu tre månader på sig att åtgärda bristerna annars kan tillståndet för verksamheten dras in.

Bland annat är det hög personalomsättning och ledningen har inte följt de lagar och regler som finns, enligt Länsstyrelsen.