Stor risk för bränder i skog och mark

Risken för skogs- och markbränder är mycket stor i hela länet. Enbart i Haninge kommun har det under förmidagen inträffat sex  bränder, de flesta i närheten av Allmåsa och Söderby brygga.

Bengt Olsson, stabsbefäl vid Räddningscentralen säger till Radio Stockholm att bränderna upptäcktes från flyg och snabbt kunde släckas. Det är totalt eldningsförbud i skog och mark.