3G-mast byggs för att slippa fler master

En 3Gmast ska uppföras på Adelsö, Ekerö kommun. Byggnadsnämnden har två gånger tidigare sagt nej men nu har nämnden ändrat sig och gett klartecken till bygget. Skälet är att kommunen fått bakläxa av Länsstyrelsen och för att hindra att fler master sätts upp i området.

Många boende på Adelsö är upprörda efter att Ekerö kommun beviljat bygglov för en 3G-mast på öns södra del, vid Lundkulla. Dom boende menar att masten kan störa landskapsbilden och utsätta området för strålning.

Byggnadsnämnden i Ekerö kommun har två gånger sagt nej till bygglov för masten, senast i november. Men nämnden fick bakläxa av Länsstyrelsen, och det är bland annat därför som man nu har ändrat sig, och beviljar bygglovet, säger Lennart Nilsson, som är moderat och ordförande i Byggnadsnämnden.

Ett annat skäl är att det finns fler ansökningar om bygglov för 3G-master på Adelsö, men om operatörerna istället kan dela på masten vid Lundkulla behövs förhoppningsvis inga fler master, säger Lennart Nilsson.