Huddingen lägger ner medborgarkontor

Huddinge kommun lägger ner alla sina medborgarkontor. I stället inför man i höst något man kallar invånarservice.

Invånarservice, den nya funktionen, ska ta hand om enklare frågor från Huddingeborna via e-post, telefon och besök. Man ska också finnas ute på bilbioteken vissa tider.

Två saker finns att vinna enligt kommunstyrelsen. Dels får många snabbare svar på sina frågor, dels får kommunens övriga handläggare mer tid över till viktigare ärenden.