Rump-reklam anmäls till etiska rådet

Den reklam med lättklädda kvinnor som just nu sitter uppe i bland annat Stockholms busskurer har anmälts till Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam av flera personer.

Det är inte första gången stockholmarna reagerar över reklam som sätts upp i kollektivtrafiken och på SL arbetar man just nu med att se över sin reklampolicy. I augusti planerar de att för första gången diskutera frågan med flera olika grupper av resenärer. Gunilla Rosenqvist, samordningsansvarig för kundundersökningar på SL, säger till Radio Stockholm att de har insett att reklam har blivit en viktigare del av det offentliga rummet.