Cykelplan ska åtgärda brister i Stockholm

Stockholms stad håller med om att det finns brister när det gäller säkerheten på Stockholms cykelbanor.

Kritik har ju framförts av Trafiksäkerhetsföreningen NTF, som menar att staden borde satsa mer på cyklisternas säkerhet.

Krister Isaksson, trafikplanerare på Stockholms stads trafikkontor, säger att de håller på att ta fram en ny cykelplan för innerstaden. För ytterstaden finns redan en ny plan som politikerna ska besluta om till hösten.