Österåker blir anstalt för missbrukare

Anstalterna på Färingsö och Österåker ska i framtiden enbart ta emot och behandla dömda personer som missbrukar narkotika.

Målet är bland annat att minska återfallen i brott, och att de dömda efter villkorlig frigivning ska kunna fortsätta behandling genom placering på behandlingshem enligt Kriminalvårdsanstalten.

Total är det sju fängelser i landet som ska bli renodlade behandlingsanstalter.