Kraftig minskning av avfallet på Stockholms soptippar

Den mängd hushållsavfall som körs till tippen i Stockholms län har minskat kraftigt. Mängden har minskat med 80 procent på tio år. Minskningen beror på att soporna sorteras och bränns i större utsträckning.

Idag källsorteras 84 000 ton hushållsavfall. Det motsvarar en fjärdedel av alla hushållssopor.

Den största delen av de källsorterade soporna består av tidningspapper, därefter kommer glasåtervinningen.

Den största delen av de osorterade soporna går till förbränning eller energiåtervinning. Anita Tärnström, chef för miljö- och utvecklingsavdelningen vid renhållningsförvaltningen i Stockholms stad, säger till Radio Stockholm att förbränning är en bra behandlingsmetod, men att det är viktigt att rätt sorts sopor går till förbränning.