Krav på båtförbud i Rassa vikar

Stockholms skärgård utsätts för stora påfrestningar från besökare som skräpar ner och båtar som kör för fort under sommaren. I Rassa vikar i Nynäshamn är maxhastigheten tre knop, men många kör för fort och nu höjs röster för att helt förbjuda motorbåtar i området.

Vikarna har ett känsligt fiske- och växtliv och Tore Söderqvist på Nynäshamns naturskyddsförening säger till Radio Stockholm att han är orolig över utvecklingen. Propellerrörelserna kan göra att floran inte får tillfälle att växa på bottnarna och båtmotorernas utsläpp kan skada lekande fisk och fiskyngel.

I augusti förväntas Länsstyrelsen i Stockholms län att ta ställning om förbudet mot motorbåtstrafik i Rassa vikar.