Färre sommarjobb hos kommunala bostadsbolag

Det blir svårare för ungdomar att få sommarjobb hos dom kommunala bostadsbolagen i Stockholms län. Tidigare har kommunala bostadsbolag ofta anställt ungdomar som bor i området för att utföra enklare parksysslor, men nu har det blivit allt vanligare att lägga ut parkskötseln på entreprenad.

Haningebostäder lade ut parkskötseln på entreprenad redan 2000, Sollentunahem hade egna sommararbetare för sista året i fjol. Botkyrkabyggen har också entreprenad, men ett avtal ger ändå ett tiotal ungdomar sommarjobb.

Dålig ekonomi är också en anledning till att sommarjobben uteblir, Täljebostäder i Södertälje anställer ett tiotal färre sommarjobbare i år jämfört med tidigare år.

Ett bostadsbolag som anställer ungdomar i sommar är Svenska Bostäder i Järva i västra Stockholm. Yngve Persson, som är förvaltningschef där, säger till Radio Stockholm att han hoppas att sommarjobben ska ge positiva sidoeffekter, som att ungdomarna får en känsla för sitt område.