Fler platser till Stockholms universitet och Lärarhögskolan

Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm finns bland de lärosäten som kommer att få fler utbildningsplatser under de kommande åren.

Enligt en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet ska antalet högskoleplatser bli 3 500 fler under 2005 och 2006.

Stockholms universitet får drygt 400 nya platser och Lärarhögskolan cirka 100 nya platser.

Däremot får inte Södertörns Högskola några extra platser och inte heller Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, enligt pressmeddelandet från regeringen.