Föreningar använde bidrag fel

Flera ideella föreningar som fått pengar ur Allmänna arvsfonden har använt dem på ett felaktigt sätt. Det visar en mindre utvärdering som redovisas i Dagens nyheter.

Södertälje ridklubb är en av dem.

Klubben fick 50 000 kronor för att renovera ett torp som skulle användas till ett projekt för unga flickor med psykosociala problem.

Enligt nuvarande ordförande i ridklubben så användes bara omrking häflten av pengarna till torpet, resten gick till andra ändamål. Södertälje ridklubb kan nu tvingas betala tillbaka en del av summan.