Viss oro när prideparaden går genom Stockholm

1:07 min

Idag går prideparaden genom Stockholm. Paraden innebär ett stort säkerhetspådrag för polisen, som förutom motdemonstranter också har ett terrorhot att ta hänsyn till.

Paraden är inte bara en manifestation för öppenhet, utan ger också polisen utmaningar. Som alltid när det är mycket människor i rörelse på en liten plats så finns det en risk att något ska hända.

– Säkerhetsläget är ju som det är i Sverige, med ett förhöjt hot vad gäller terror. Vi har den sjunde april och drottninggatan färskt i minnet. Det har kommit närmare oss, säger Patrik Harnesk, polisinsatschef under prideparaden.

Han kan inte avslöja detaljer om huruvida något görs annorlunda i år från polisens sida, men säger att det finns lite av ett annat mindset i år. Det handlar bland annat om utbildning av personal och ett medvetande av vad som kan hända.

Det speciella med prideparaden ur ett säkerhetsperspektiv är att den är väldigt lång, både i sträcka och i tid. När de första deltagarna kommer i mål, är det inte ovanligt att de sista inte har börjat gå, vilket kan göra det exponerat.

Förutom en oro för terror är prideparaden också delvis utsatt från politiskt håll. Tidigare år har motdemonstranter dykt upp under paradvägen.

Vi räknar med att det kommer att finnas grupperingar som har åsikter mot själva paraden och mot rörelsen.

Han understryker att polisens uppgift inte är att hindra någon från att göra sin röst hörd, utan att se till att allt går lagligt till. Bland demonstranter finns det en oro för att något ska hända i samband med motdemonstrationer.

– Jag har varit med om motstånd tidigare under prideparader. Man blir kallad saker, man ser skyltar med motstånd. Nu när det är starkare, så är det klart att oron är starkare än vad det har varit tidigare år. Men jag är inte så pass orolig att jag räds från att gå, säger Kaizer Lindeman, som ska gå i paraden för femte gången.