Landstinget: står fast vid beslutet

1:17 min

Pehr Elfstrand på Landstinget gör en annan bedömning än blinda och rullstolsbundna Elisabeth - som blivit nekad att åka rullstolstaxi.

– Det hänger samman med de uppgifterna vi har fått in. Hon har visat på att hon har en förflyttningsförmåga i de handlingarna, säger Pehr Elfstrand gruppchef för färdtjänsttillstånd trafikförvaltningen.

Enligt Landstinget har Elisabeth tillstånd att åka rullstolstaxi med sin elrullstol. Däremot vill Elisabeth kunna göra det även med sin vanliga rullstol för att få den extra hjälpen hon då får. Det godkänner inte Landstinget för att enligt intyg från Arbetsterapeut kan hon förflytta sig kortare sträckor på egen hand. Och då har man inte rätt till rullstolstaxi hela tiden.

– Arbetsterapeuten skriver i maj i år; klarar kortare överförflyttningar själv och då har vi gjort den bedömningen.

Ni bedömer inte att ni gjort en felbedömning?

– Nej, det tycker vi inte och det är därför vi har lämnat över ärendet till förvaltningsrätten. Vi vill att de beslutar i ärendet.