Hyllat projekt mot kriminalitet i Järva kritiseras i utvärdering

1:24 min

Det hyllade projektet Sociala insatsgrupper (SIG) med syftet att ge stöd åt unga som riskerar att hamna i kriminella nätverk, har fått kritik i den senaste utvärderingen gjord av Stockholms Universitet på uppdrag av Stockholms stad.

Enligt utvärderingen kan man i dagsläget inte bevisa att brottsaktiviteten sjunkit.

Kriminologiprofessorn vid Stockholms Universitet, Jerzy Sarnecki, ansvarade för utvärderingen.

– När vi gjorde en undersökning över den registrerade brottsligheten så kunde vi inte konstatera att projektet direkt ledde till minskning av den registrerade brottsligheten, säger han.

Arbetet med Sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna som riskerar hamna i eller redan är involverade i kriminella nätverk i Tensta och Rinkeby, har hyllats av bland annat politiker.

Här arbetar socialtjänsten tillsammans med den lokala polisen för att skräddarsy handlingsplaner efter den enskildes individens behov.

Ofta är skolan, näringslivet och psykiatrin en del av lösningen och behandlingen bygger på att deltagarna frivilligt ansluter sig.

Enligt SIGs ledning har en stor majoritet av deltagarna lyckats vända sina liv och behandlingen har visat sig vara mycket populär.

Men utvärderingen av projektet utförd av Stockholms universitet visar att deltagarnas brottsaktivitet inte systematiskt minskat till följd av behandlingen.

– Men då ska man komma ihåg att uppföljningstiden är förhållandevis kort och att antalet medlemmar i projektet som vi har kunnat undersöka är litet. Så det här är preliminära resultat som visar på att man delvis lyckats och delvis, när det kommer till brottsligheten, så verkar det inte ha fungerat, säger Jerzy Sarnecki.

Projektet permanentades i fjol och en ny utvärdering väntas i början av år 2019.