Tvångsvården minskar när patienterna får lägga in sig själva

2:24 min

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt. Men nu testas en ny metod i Stockholms län där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Åsa Steinsaphir arbetar med patientinflytande på Norra Stockholms psykiatri och har tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Under sin tid som patient träffade hon en läkare som lät henne bestämma själv när hon skulle läggas in för psykiatrisk vård, något som hon beskriver som positivt.  

– Då behövde jag inte invänta att krisen skulle synas för att vården skulle godkänna det och skriva in mig. Utan då kunde jag ta det när jag tyckte att det var jobbigt, och det var ofta mycket tidigare i processen, säger Åsa Steinsaphir.

Nu studeras metoden med så kallad självvald inläggning inom fyra olika verksamheter i Stockholms län, och även i Skåne pågår försök med den nya metoden.

Patienterna som deltar i projektet lider antingen av psykossjukdomar, emotionell instabilitet eller ätstörningar.

En farhåga som fanns innan projektet startades var att antalet vårdtimmar skulle öka när patienterna fick bestämma själva över när de skulle läggas in.

Men tvärt om har metoden med självvald inläggning gjort att antalet vårddagar halverats och att antalet dagar i tvångsvård minskat med två tredjedelar för de patienter som har psykossjukdomar.

Maria Mattson är forskningsansvarig för projektet "Självvald inläggning för psykossjukdomar", och hon berättar att patienterna generellt sett mår bättre bara av att veta att de har möjligheten att själva få lägga in sig för vård när de känner att det behövs.

– Det har visat sig att även de patienter som har kontrakt men väljer att inte lägga in sig är nöjdare, eftersom de har tryggheten att de kan lägga in sig, säger Maria Mattson.

Åsa Steinsaphir som i dag arbetar med patientinflytande menar att också många anhöriga beskrivit en känsla av ökad trygghet när deras närstående fått tillgång till självvald inläggning.

– Det blir ju samma sak för dem, att vet de att deras närstående kan bli inlagda när de vill och tycker att det behövs, så blir det ju en lättnad även för de anhöriga, säger Åsa Steinsaphir.

Forskningsprojektet för att studera självvald inläggning pågår till 2018 och har alltså hittills gett goda resultat.

Men Maria Mattsson som är forskningsansvarig menar att självvald inläggning inte kan ersätta den vanliga vården, där tvångsvården är en del.

– Det kommer tyvärr nog alltid finnas ett behov av tvångsvård inom psykiatrin, så det här blir ett komplement. Men om det finns ett komplement som kan minska behovet av både heldygnsvård och kanske tvångsvård, är det tillräckligt viktigt tycker vi, avslutar Maria Mattsson.