Större vattenläcka vid vägbygge i Rotebro

1:12 min

I eftermiddag räknar man med att de sista reparationerna är gjorda efter gårdagens kraftiga vattenläcka vid ett vägarbete på Rotebroleden.

En huvudvattenledning gick igår sönder under arbetet med att bredda Rotebroleden i Sollentuna.

Det i sin tur orsakade kraftiga vattenläckor på tre platser i Sollentuna och Järfälla. Film från platsen visar hur vattnet blev en forsande flod längs E4:an.

Andreas Hagelin, är chef för produktion och distribution på Norrvatten. I vattenverket Görvälnverket producerar Norrvatten dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm.

– Det var en olyckshändelse, en grävmaskinist satte skopan i vår huvud-vattenledning som går längs hela vägen.

Men hur kan det komma sig att en skada i Sollentuna leder till läckor i Jakobsberg och Järfälla, som det ju blev i det här fallet?

– Ja när vi stängde av vattnet i ledningen så bromsar vi vattnet som kommer med stor fart och då blir det en tryckvåg som fortplantar sig bakåt i ledningsnätet. Mellan Gjörvälnverket och Stäkets pumpstation ligger Järfälla som fick ta den hårdaste smällen i det här fallet.

Den här huvudledningen som brast, är den helt åtgärdad nu?

– Ja, i princip. Vi hade förberett en provisorisk ledning för att försörja närområdet i samband med vägbygget, den kunde vi driftsätta igår väldigt snabbt. Ingen abbonnent var utan vatten mer än två timmar igår.