Bemanningsföretag lockar lärare med höga löner

1:51 min

Det är stor brist på behöriga lärare i landets skolor. Något som lett till att nya bemanningsföretag nu försöker slå sig in på marknaden genom att konkurrera med kompetens.

Att ta hjälp av bemanningsföretag för att förmedla vikarier har blivit allt vanligare i landets kommuner. I Stockholm har kostnaderna fördubblats under de senaste tre åren.

Ändå kan skolorna inte vara säkra på att de får in någon. På Alviksskolan i Stockholm börjar tävlingen om vikarier tidigt på morgonen.

– Mellan halv sju och halv åtta, eller gärna före halv sju för klockan åtta är oftast alla vikarierna slut på de upphandlade bemanningsföretagen, säger Jennie Forsberg, som är administrativ chef på skolan.

Särskilt svårt är det att få tag på lärare i ämnena naturvetenskap, matematik, hemkunskap och språk.

I våras var man tvungna att gå utanför avtalen när man behövde hitta en behörig spansklärare och inget upphandlat bolag kunde leverera tjänsten.

Man fick då vända sig till ett dyrare bolag och kostnaden landade på 400 kronor i timmen. Jennie Forsberg menar att vikariebristen inom de här ämnena är påtaglig.

– Ja, det är ju klart och särskilt om det är en behörig du behöver, då finns det inte alls.

Det är nu nya bemanningsföretag som försöker slå sig in på skolmarknaden genom att konkurrera med utbildade lärare.

Ett är Zest bemanning som sedan i våras annonserar efter lärare och som lovar löner på 50 000 kronor och privata sjukförsäkringar.

Företagets VD, Outi Luiro säger att man vill försöka locka tillbaka de som valt att lämna läraryrket på grund av dåliga villkor.

Men en sådan lösning riskerar samtidigt att skapa ett A- och ett B-lag på skolorna varnar Lärarnas riksförbund för som också menar att kontinuiteten i skolverksamheten hotas.

Outi Luiro håller med om att vikarier i längden kan vara ett problem för kontinuiteten i kontakten med eleverna.

Samtidigt motsätter hon sig bilden av att man skulle försöka tjäna pengar på den utsatta situationen i skolan idag.

– Vi vill tvärtom hjälpa skolan. Kommunerna har själva möjligheten att försöka rekrytera tillbaka de som lämnat skolans värld men de verkar ju inte tagit den bollen, säger Outi Luiro.