Privat tandvård kan ersätta folktandvården i Tensta och Hallonbergen

1:15 min

Folktandvården i Tensta och Hallonbergen kan komma att stängas. Bristen på tandläkare är orsaken. I stället vill man slå ihop klinikerna med de i Rinkeby och Sundbyberg.

– Vi vill inte stänga ner, vi vill samlokalisera två kliniker i samma kommun eftersom det i Sverige i dag är svårt att hitta kompetent och erfaren tandvårdspersonal, säger Eva Ljung, VD för folktandvården i Stockholm.

Det handlar alltså inte om pengar utan om att antalet tandläkare och tandvårdspersonal inte räcker till eftersom många aktörer slåss om samma personal.

Därför lägger Eva Ljung fram förslaget om att klinikerna i Tensta och Hallonbergen ska stängas och att personalen ska flyttas till folktandvården i Rinkeby respektive Sundbyberg. 

I området finns den sämsta tandhälsan i Stockholm med komplicerade vårdbehov som kräver tandläkare med lång arbetslivserfarenhet som kan utföra svåra behandlingar.

Det här kan varken klinikerna i Tensta eller Hallonbergen i dag säkerställa enligt Eva Ljung.

Beslutet om sammanslagningarna tas av folktandvårdens styrelse den 22 september men redan nu föreslår Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, att privata aktörer i stället ska ta över folktandvårdens lokaler i Tensta.

– Jag tror det är första gången den här typen av lösning görs, att när vi behöver avveckla att någon annan kan kliva rakt in, säger Irene Svenonius.