Stockholm vill bli äldrevänlig stad

1:21 min

Stockholms ska ansöka om att få bli medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Världshälsoorganisationen, WHO, driver nätverket för äldrevänliga städer. Närmare 400 städer och regioner i 37 länder är medlemmar och nu ska alltså Stockholm ansöka.

– Vi blir allt fler äldre både i Sverige och i övriga världen så det pågår väldigt mycket erfarenhetsutbyte och spridning av lärdomar kring hur man utformar städer som gör att äldre kan leva ett fritt, aktivt och självständigt liv så länge som möjligt, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) 

Göteborg och Uppsala är de två svenska städer som redan är medlemmar och Clara Lindblom säger att det har gett resultat.

– Det jag är imponerad av i Uppsala är deras medborgardialoger, att de just har involverat väldigt många äldre för att ta till vara på deras åsikter och erfarenheter om vad som behöver göras i staden för att den ska bli mer tillgänglig och äldrevänlig.

– Det är inte så ofta vi låter personer över 65, 75 och 85 faktiskt aktivt vara med och påverka vad det gäller hur äldreomsorgen ska utformas men framför allt också hur all annan miljö ska utformas.