SVT-medarbetare döms för människosmuggling även i hovrätten

4:15 min

Även hovrätten dömer Fredrik Önnevall och två andra SVT-medarbetare för människosmuggling till villkorlig dom med samhällstjänst och fastställer därmed tingsrättens dom.

– Det här är inga brottslingar i vanlig mening, det finns ingen anledning att tro att de ska begå brott igen, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

I dag kom hovrättsdomen i fallet där tre SVT-medarbetare hjälpte en 15-årig syrisk pojke att ta sig från Grekland till Sverige i samband med inspelningen av serien Fosterland 2014. 

Hovrätten fastställer tingsrättens villkorliga dom med 75 timmars samhällstjänst för brottet människosmuggling av normalgraden. 

– Vi har gjort samma övervägande som tingsrätten har gjort, säger hovrättspresidenten Lennart Svensäter.

Fredrik Önnevall och hans kollegor har velat frikännas helt på grund av humanitära skäl. Men Lennart Svensäter säger att det humanitära undantaget inte är applicerbart. 

– De har passerat flera länder som de kunnat söka asyl i. Om det är en rättssäker process i länderna man passerar finns inget humanitärt skäl att till varför man inte söker asyl i något av de andra länderna, säger han.

Fredrik Önnevalls advokat Björn Benschöld säger till Ekot att de kommer att överklaga domen. 

– Vi menar att hovrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till de omständigheter vi lyfter fram i hovrätten. Det har främst bäring på det humanitära undantaget.

Själv säger Fredrik Önnevall att hans känslor efter hovrättsdomen är ungefär samma som efter domen i tingsätten. 

– Det är klart att jag hade hoppats att hovrätten skulle se det på ett annat sätt. 

På senare tid har hovrättspraxis förändrats när det gäller människosmuggling, konstaterar Hovrätten över Skåne och Blekinge i domen. Tidigare har människosmuggling regelmässigt ansetts ha ett straffvärde på tre månader, om brottet varit av normalgraden, och därmed har annan påföljd än fängelse ansetts utesluten. Men på senare tid har bedömningarna i hovrättsdomarna blivit mer nyanserade genom att man i högre grad tittat närmare på omständigheterna i varje enskilt fall.