Invånarnas flygutsläpp räknas inte in i Stockholms klimatmål

1:28 min

När Stockholms stad planerar för ett fossilfritt samhälle kommer staden inte att räkna med klimatavtrycket från invånarnas flygresor. Det trots att staden nyligen slagit fast i en rapport att utsläppen från stockholmarnas flygande är större än utsläppen från all biltrafik i Stockholm.

Enligt Stockholm stads klimatmål ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad år 2040. Men när staden beräknar utsläppen tar man bara med flygutsläpp upp till drygt 900 meters höjd ovanför Bromma, och inte alls om flygresan görs från en annan flygplats.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) säger att staden använder en beräkningsmodell som många andra städer i världen också tillämpar för att beräkna klimatpåverkan. 

– Där sätter man som en ostkupa över Stockholm för att kunna titta på vad Stockholm släpper ut för klimatgaser. Och man har helt enkelt beslutat att räkna flygresor upp till en viss höjd där klimatgaserna släpps ut inom Stockholm stads gräns, säger hon.

Men utsläppen fortsätter ju högre upp också?

– Det gör de absolut, och det är därför vi nu har försökt att också titta på vad stockholmarnas flygresor står för hela vägen, säger Katarina Luhr.

Beräkningen innebär att det mesta av utsläppen från kommuninvånarnas flygresor inte finns med när staden kollar om miljömålen uppfylls. Trots att stockholmarnas flygvanor värmer upp klimatet mer än all biltrafik i kommunen.

Men framöver kommer staden att även räkna in klimatavtrycken från stockholmarnas konsumtion, bland annat flygresor.

– Vi måste ju titta på alla utsläpp från vårt liv, både från flygresor och saker som produceras utomlands. Så vi måste arbeta vidare med de här sakerna, säger Katarina Luhr.