Revisorerna ville inte ge Thomas Bodström ansvarsfrihet i Allras styrelse

Den före detta landshövdingskandidaten Tomas Bodström och övriga styrelseledamöter i pensionsbolaget Allra fick ansvarsfrihet av bolagsstämman, trots att revisorerna avstyrkte.

En av anledningarna till att att de nya revisorerna inte ville ge ansvarsfrihet var att de inte kunde garantera att allting har gått rätt till i det skandalomsusade pensionsbolaget.