Många förbättringar för Mälardalens vatten under 2018

1:17 min

Ett Stort EU-projekt som ska förbättra vattenkvaliten i Mälardalen kommer att märkas av på en rad ställen under kommande året.

Olika metoder ska testas på olika platser och förhoppningen är att man sedan ska lära sig av varandra.

300 miljoner kostar projektet och David Liderfelt är projektledare.

– Alla ska jobba mot samma mål. Så alla ska göra ungefär likadant och då tror vi att om vi kan sprida alla smarta grejer och sprida förutsättningar för varandra, kommer det här arbetet bli mer effektivt, säger han.

EU-projektet Rich Waters har fått omkring 300 miljoner kronor från EU och svenska myndigheter och kommuner för att motverka miljögifter och övergödning i Mälardalens olika vatten.

Projektet ska pågå i sju och ett halvt år och ska nu påbörja sitt andra år då fler handfasta projekt kommer genomföras och testas.

I Stockholmsområdet kommer bland annat Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby behandlas.

– Där ska man åtgärda botten av den sjö som är förorenad. Då använder man i det här fallet en kemikalie, ett bottensalt som man injicerar i bottensedimentet. Det här ämnet binder fosfor väldigt hårt, säger David Liderfelt.

 Sörmland och Stockholms län kommer två sjöar till exempel att restaureras i bottnarna, i Västmanland byggs fiskvägar i stadsmiljö och i Uppland ska energiskog planteras för att rena marken vid en soptipp.