Feministiska stadsplaneringen i Husby kritiseras

1:37 min

Svenska Bostäders har inte gjort tillräckligt för att Husby centrum ska bli mer inkluderande. Det menar online-nätverket Streetgäris.

Centerpartisten och mångfaldsstrategen Banar Sabet var med från starten.

– Att människor ska få vara trygga där dem bor är givet och inte innovativt. Om kvinnorna säger att de vill ha körkort och bil så hade jag velat forska mer i varför de vill ha körkort. Är det verkligen körkort och bilpool som vi ska ordna eller är det så att kvinnor inte känner sig trygga i kollektivtrafiken, säger hon.

Streetgäris och bostadsbolaget Svenska Bostäders syn på vad feministisk stadsplanering är skiljer sig åt, enligt Banar Sabet. Streetgäris ville tänka normkritiskt och innovativt för framtida generationer.

Hon är även kritisk till att barnperspektivet saknas.

– I Sverige bygger vi bort barnen. Varför kunde vi inte ha gjort barnens plats mitt i centrum så att barnen kan känna sig trygga. Det är också ett sätt att känna ett ägandeskap av det centrum man har, säger Banar Sabet.

Med Husby som förebild beslutade majoriteten i Stockholms stad att  kommunala bostadsbolagen från och med i år ska jobba med den feministiska stadsplaneringen, något som Banar Sabet tycker är positivt.

Hon vill att bostadsbolagen ska arbeta med en lokal förankring och med metoder och innehåll som anpassas efter de olika stadsdelarnas utmaningar.

– Det kan vara så att vi behöver gå till en förskola och ha en kreativ workshop med treåringar och ta reda på hur de rör sig, vad som gör dem stolta över sin stadsdel och vad som gör dem rädda. Och sen göra likadant med till exempel killfotbollslagen. Unga killar har också många åsikter om sin miljö, säger Banar Sabet.