Efter skarpa kritiken – V kräver kriskommission om akutsjukvården

2:56 min

IVO riktar hård kritik mot akuten på Karolinskas akutmottagning i Huddinge. Nu vill Vänsterpartiet se en kriskommission.

Redan i mars förra året riktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik mot akutmottagningen mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Bland annat uppmärksammade IVO allvarliga patientsäkerhetsrisker för patienter i väntan på vårdplats i slutenvården – och patienter blev kvar på akuten över ett dygn i väntan på vårdplats.

Efter en ny inspektion i december kom ny kritik eftersom problemen fortfarande kvarstår.

Nu föreslår oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnehed (V) en kriskommission.

– Det har pågått för länge. Oppositionen, och personal och patienter har påtalat det, säger han.

Vad skulle en kriskommission kunna göra?

– Sätta tryck i konkreta åtgärder. Öppna fler vårdplatser, anställ personal för en trygg och säker personalpolitik.

Men förslaget får inget gehör från sjukvårdslandstingsrådet
Marie Ljungberg Schött (M).

– Det leder inte till mycket att politiker sitter och pratar om kriser. Det som är viktigt är att vi har en fördjupad dialog med våra sjukhusledningar, säger hon.

Vårdgivaren uppger i sitt svar att främsta orsaken till att patienter tvingas vistas länge på akuten är brist på vårdplatser.

IVO vill att Karolinska lämnar svar senast den 20 mars där vårdgivaren redovisar hur åtgärderna ska åtgärdas.