Samarbete halverade koldioxidutsläppen

1:28 min

Åtta Södertörnskommuner lyckats sänka växthusgasutsläppen med 73 procent. Krav på att lastbilar ska köra på biobränsle och samordnade transporter med smarta rutter har varit lösningen.

Ett av de nationella miljömålen är att utsläppen från växthusgaser från vägtransporter inom landet ska ha minskat med 70 procent år 2030, jämfört med 2010.

I åtta Södertörnskommuner, Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Haninge och Södertälje lyckades man med det målet redan under 2017. 

På tre år har de fossila växthusgasutsläppen från varutransporter till de kommunala verksamheterna minskat med 73 procent, visar en rapport från IVL, Svenska miljöinstitutet.

Framför allt har man lyckats halvera antalet transporter, berättar Olof Bohlin, uppdragsansvarig för samordnad varudistribution på  Södertörnskommunerna.

– Förut var det en leverans per leverantör. Så för till exempel livsmedel kunde du få fem leveranser i veckan. Numera är det normala två leveranser i veckan, säger Olof Bohlin. 

Det har varit möjligt genom att dela upp uppköpen av varor, berättar Olof Bohlin. Numera upphandlas varan för sig och transporten för sig. På så sätt har det blivit möjligt att ställa krav på att lastbilarna körs på biodrivmedel och att leveranserna koordineras smartare.

Projektet började 2014. Målet var då att utsläppen skulle halveras. Något som man alltså uppnådde redan förra året. Olof Bohlin är nöjd.

– Över förväntan faktiskt. Vi hoppas kunna ses som en inspiration förstås, säger han.

Fotnot: I Södertörnssamarbetet ingår Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Haninge och Södertälje.