Våld och hot mot polisen minskar på Järvafältet

1:29 min

De senaste fyra åren har anmälningarna om våld mot poliser i Järva i nordvästra Stockholm minskat med 60 procent.

Christoffer Bohman är biträdande lokalpolisområdeschef för polisen i Rinkeby och märker starkt av det förbättrade arbetsklimatet.

– Tidigare år har vi haft systematiska och planerade angrepp mot vår polispersonal där man ofta lockat in oss i trängda lägen för att kasta sten eller utsätta oss på andra sätt. Men områden som vi tidigare åkte två polisbilar på, fotpatrullerar vi i dag, säger han.

Hot och våld mot poliser i tjänst har varit ett stort problem i flera förorter i Järvaområdet. År 2014 gjordes 40 anmälningar om våld och hot mot polis, men sedan dess har det stadigt sjunkit till 16 anmälningar år 2017.

Minskningen beror enligt Christoffer Bohman på att samarbetet inom polisen blivit bättre och att polisen låst in flera kriminella nyckelpersoner i området samt att åtgärder satts in mot ungdomsgängen.

– Vi ser att många ungdomsgrupper har svårt att bli starka ihop, säger Christoffer Bohman.