Så tar du dig ur ofrivillig ensamhet

6:12 min

Ensamhet blir allt vanligare och har ibland till och med kallas för en ny folksjukdom. Här är några tips om du eller någon du känner inte har de sociala möjligheter du önskar att du hade.

Föreningen Äldrekontakt jobbar för att lösa äldres ofrivilliga ensamhet. De startade 2008 med en önskan om att ge något tillbaka till den generation som byggt vårt samhälle.

För att ta reda på vad som fattades intervjuades äldre, anhöriga och representanter för äldreomsorg och sjukvård. Man tittade också på forskning om olika hälsofrämjande insatser mot ensamhet bland äldre och vilka insatser som hade bäst effekt.

Verksamhetschef Therese Gyll berättar varför det är så viktigt att bryta mönstret och hur man kan gå till väga. 

Fler tips för att bryta ensamhet: 

 • Utnyttja små tillfällen i din vardag
  Prata med människor som du kommer i kontakt med i vardagen. Det kan vara kassörskan på affären eller en granne du springer på.

 • Hitta en aktivitet där du träffar andra 
  I många städer finns en rad olika aktiviteter där man gör eller lär sig något samtidigt som man träffar andra. 
  » Gå med i en förening
  » Gå en kurs i till exempel matlagning, språk eller teckning
  » Gå med i en bokcirkel 
  » Gå med i ett nätverk som till exempel "Äldrekontakt" eller "Relevanta bekanta

 • Utforska nätet 
  Internet och sociala medier gör det möjligt att både chatta, dejta och skapa nya bekantskaper, även för den som har svårt att ta sig ut. 

 • Sök upp gamla vänner 
  Nätet har även öppnat upp nya möjligheter att söka upp och kontakta personer från ens förflutna. Kanske en gammal vänskap kan få nytt liv? 

 • Skaffa ett husdjur 
  Husdjur kan göra stor skillnad i den ensammes liv. Om du har en hund som behöver promeneras kan det leda till möten med andra djurägare och ett annat djur kan få hemmet att kännas mindre ensamt. Det finns till exempel djur som behöver nya hem på olika djurhem. 

 • Sök professionell hjälp om det känns för tungt
  Det finns alltid professionell hjälp att få om du känner att ensamheten påverkar din hälsa och ditt välmående så pass mycket att det känns ohållbart.