Hit ska tonvis med farligt avfall köras – under 20 år

2:18 min

Stockholms stads planer på en stor avfallsanläggning för förorenade bygg- och jordmassor i Frihamnen väcker stor oro och kraftiga protester bland boende i området.

Över 700 000 ton förorenade byggmassor ska under de kommande åren transporteras till Frihamnen för att sorteras. Något som tidningen Mitt i var först med att rapportera om.

Det innebär uppemot 300 lastbilstransporter om dagen - eller i genomsnitt en lastbil var tredje minut. Som sen lämnar avfallet i ett sorteringstält som kommer finnas i Frihamnen under 20 års tid. 

En av de som protesterar mot planerna är Ulrika Frisk, chef för förskolan Wåga och Wilja på Sehlstedtgatan, runt 100 meter från avfallsanläggningen. 

– Jag känner mig väldigt orolig. Det här är små barn som ska vistas här under flera år av sin uppväxt. Samtidigt försöker vi vara ute så mycket som möjligt i närmiljön. Tanken på miljöfarliga gifter och flera hundra lastbilar om dagen precis i närheten gör att jag känner stor oro.

Fredrik Bergman, projektledare på Exploateringskontoret säger till P4 Stockholm att ansökan om tillstånd är  tilltagen i överkant, verksamheten kommer i verkligheten inte alls bli så omfattande.

Den 5 december ska Exploateringskontoret hålla ett informationsmöte om planerna på  avfallsanläggningen i Frihamnen.