Ökat våld på skola efter införandet av ny metod

1:26 min

Hjulsta grundskola i Spånga har haft en kraftig ökning av hot och våld från elever efter att personalen har börjat tillämpa en metod som heter "lågaffektivt bemötande" vid misskötsel.

– Det handlar det om 50 incidenter som inträffat under det senaste halvåret. Allt ifrån mordhot till vandalisering, säger Irene Ziverts, Lärarnas Riksförbunds Huvudskyddsombud i Stockholm stad.

Lågaffektivt bemötande innebär att personalen ska bemöta utåtagerande elevers starka känslor med lugn. Irene Ziverts har nu skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket om att skolan bör ändra sitt förhållningssätt.

– Skolan har fungerat bra i flera år så vi ser inget annat än att det beror på det här nya förhållningssättet, säger Irene Ziverts.

– Skolpersonal säger ifrån när elever missköter sig men händer inget så ska de bara gå därifrån och kontakta mentorer och föräldrar. Konsekvenser för våldsamt uppförande kan ta flera veckor, säger Irene Ziverts.

P4 Stockholm har varit i kontakt med rektorn på Hjulsta skola som avböjer att kommentera. Men hon säger till Svenska Dagbladet att hon inte kopplar ihop införandet av lågaffektivt bemötande med det ökande antalet våld- och hotincidenter.