Vill se bättre säkerhet för tunga gasfordon

2:03 min

Den explosionsartade branden på en linjebuss i centrala Stockholm i går hade kunnat kräva människoliv och det är nu hög tid att säkerhetsmedvetandet höjs vad gäller tunga gasfordon, menar flera sakkunniga.

 - Vi hade otrolig tur i dag, att det inte blev en mycket allvarligare händelse, säger Anders Palm, som ledde arbetet på olycksplatsen vid Klaratunneln i Stockholm.

– Det kunde gått mycket värre om det hade varit passagerare ombord på bussen. Eller trafikanter gående i närheten, säger Anders Palm.
 
Det var vid lunchtid på söndagen som en buss körde in i ett höjdhinder i regeringskvarteren i centrala Stockholm. En eller flera hårt trycksatta biogastankar på taket krossades med både en kraftig tryckvåg och ett eldmoln som följd.

Inga passagerare fanns ombord och föraren klarade sig med lindriga skador, enligt arbetsgivaren Keolis.

Räddningsledare Anders Palm tycker att sådana här olyckor borde förebyggas.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det händer igen faktiskt, säger han.

 – Man får nog börja fundera på, att titta på säkerhetsrutiner, den tekniska utrustningen och förarnas utbildningar. Man ser ju vilka konsekvenser det här trots allt kan få vid felhandlande, säger Anders Palm.
 
Tunga gasfordon hör framtiden till, och det går att bygga bort riskerna för att de exploderar, menar Erik Egardt som är metod- och teknikutvecklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men han anser att säkerhetsmedvetandet är alltför lågt. 

– Likväl som man kan bygga skydd i karosser för att skydda passagerarna kan man också bygga in skydd så att tankar skyddas i händelse av en kollision, säger Egardt.

– De måste dimensioneras och designas för att fungera vid krock vilket de bevisligen inte har gjort i det fallet, säger han.
 
Egardt räknar upp möjliga säkerhetsåtgärder som att vid en krock skydda eller föra undan flaskorna, att isolera dem vid bränder och öka känsligheten i deras så kallade smältsäkringar.

Men han betonar att sådant måste avpassas mot kostnader och köregenskaper.

Egardt hoppas nu på en haverikommission eller att kommunerna ser över kraven på bättre säkerhet när de skaffar, till exempel, miljövänliga biogasdrivna bussar och sopbilar.