Konflikt mellan Moderna museet och revisorer om stulen tavla

3:17 min

Det har uppstått en konflikt mellan Riksrevisionen och Moderna museet. Orsaken är en tavla som plundrades av nazisterna på 30-talet och som lämnades tillbaka till ättlingar till den ursprungliga ägaren förra hösten.

 Revisionen tycker att museet borde frågat regeringen om lov, något museet bestämt avvisar.

– Det här verket är plundrat av nazister och där igenom att betrakta som stöldgods, så svenska staten aldrig varit den rättmätiga ägaren av verket. Och eftersom staten aldrig har ägt verket så har vi gjort bedömningen att vi kan själva kan fatta beslut om det här. Vi tyckte inte att vi gjort något fel. Vi tycker att vi har helt torrt om fötterna i det här fallet, säger Lars Turesson, administrativ chef på Moderna museet i Stockholm.

Tavlan som det handlar om är ”Markis Joseph de Montesquiou-Fezensac”,  österrikiske konstnären Oskar Kokoschkas porträtt från 1910. Den stals från den tysk-judiske konsthandlaren Alfred Flechtheim under 1930-talet och köptes sen av svenska Nationalmuseum för att senare hamna på Moderna museet.

Tavlan återlämnades efter en omfattande utredning som museet själva gjorde, till Flechtheims nu enda efterlevande i september förra året och såldes sen på en auktion för 185 miljoner kronor.

Tavlan är återlämnad enligt dom så kallade Washingtonprinciperna - riktlinjer som flera länder, däribland Sverige sagt att man håller sig till. Grundprincipen är att återbörda konst som stals av nazisterna till  ursprungliga ägare eller arvingar.

Och det är enligt dessa principer museet menar att de agerat självständigt, utan att kolla av med regeringen först. En argumentation som Riksrevisionens ansvarige revisor Jenny Hedman inte tycker håller.

– Dessa principer är inte rättsligt bindande, därmed bedömer vi att man inte kan hänvisa till dom principerna för att kringgå den svenska lagstiftningen, säger Jenny Hedman.

Riksrevisionens kritik handlar om hur verket lämnats tillbaka, inte att det skett. Riksrevisionens utgångspunkt är att staten ägde tavlan och ser därför själva återlämnandet som en gåva och därför borde regeringen ha tillfrågats. Revisionen tycker att Moderna museet bör se över eller skapa riktlinjer för hur återlämnanden ska gå till i framtiden.

– Det är ju uppenbart att det brustit i rutinerna här därför har vi rekommenderat att dom ska ta fram interna riktlinjer för hur återlämnanden ska ske framöver, det är ju möjligt att detta inte blir aktuellt igen, men det kan ju mycket möjligt bli det också, säger Jenny Hedman, ansvarig revisor på Riksrevisionen. 

Något Moderna museet tillbakavisar.

– Vi följer lagar och förordningar, vi har rutiner. Om det skulle bli aktuellt, vilket är helt hypotetiskt, att skänka bort ett konstverk eller någon annan av vår egendom då skulle vi följa de lagar och regler som gäller, så vi gör ingenting till följd av det här, säger Lars Turesson, administrativ chef på Moderna museet. 

Båda sidors synpunkter är inskickade till regeringen som kommer svara riksdagen vad man gjort eller planerar göra utifrån Riksrevisionens kritik.