Åklagare ska utreda Erik Bengtzboe (M)

0:43 min

En så kallad förutredning har inletts efter Aftonbladets avslöjanden om de ersättningar som moderata riksdagsledamoten Erik Bengtzboe fått för boende och resor.

Bengtzboe har under ett antal år fått totalt 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mamma i Nyköping.

Till Aftonbladet, som granskat hans hyresersättning, har han först påstått att han har bott i sin mammas villa och senare i sin mammas sommarstuga. Samtidigt har Bengtzboes familj varit folkbokförda i hans och hustruns gemensamma bostadsrätt i södra Stockholm.

Uppgifterna som framkommit i Aftonbladets rapportering är så anmärkningsvärda att särskilda åklagarkammaren nu går vidare med en så kallad förutredning, vilket inte är samma sak som en förundersökning.

– Jag har tagit del av Aftonbladets rapportering om honom, och gör bedömningen att det finns anledning att kontrollera de här uppgifterna närmare, för att skaffa mig en bild av vad som kan ha hänt här, säger Bengt Åsbäck, vice överåklagare vid Särskilda åklagarkammaren.

Vad är det som fått dig att vilja inleda en förutredning?

– Uppgifterna är så pass anmärkningsvärda att det finns anledning att titta närmare på det här. Men därmed inte sagt att en förundersökning kommer att inledas utan det här är ju för att berika beslutsunderlaget kan man säga, säger Bengt Åsbäck, som tillägger att det för närvarande inte finns någon misstanke om brott.

Så vad kommer du konkret att göra?

– Vilka exakta åtgärder jag som åklagare vidtar går jag inte närmare in på, men det handlar bland annat om vilken dokumentation det finns på riksdagens förvaltningskontor när det gäller den här ledamotens ersättningar för resor och övernattningsbostad.

Vice överåklagare Bengt Åsbäck räknar med att inom några veckor fatta beslut om han kommer att inleda förundersökning eller ej.