Mälarbron stängs för den tyngsta trafiken

1:05 min

Från och med den 19 april kommer de allra tyngsta fordonen inte längre kunna köra över Mälarbron i Södertälje. Anledningen är att bron inte är byggd för att klara den tyngsta trafiken.

Mälarbron är snart 50 år gammal och slitaget har på senare år varit mycket hårt, framför allt efter olyckan på motorvägsbron 2016 som gjorde att många trafikanter valde att ta vägen över just Mälarbron.

Under den tiden tog bron mycket stryk och dessutom har viktbegränsningarna för tunga fordon höjts sedan den byggdes.

Därför har man nu beslutat att sänka den så kallade bärighetsklassen för bron, från en etta till en tvåa. Något som innebär att de allra tyngsta fordonen får ta en annan väg.

– Det här berör de allra tyngsta fordonen som väger över 50 ton, som till exempel lastbilar med släp. De får istället ta motorvägsbron eller Saltsjöbron, säger gatu- och trafikchefen på Södertälje kommun, Anders Eklind.

Busstrafiken omfattas inte av förändringarna.